Profil Dewan Pengawas dan Pengurus

Rulita Anggraini
Ketua Dewan Pengawas

Dyah Anggreini Assyriati
wakil ketua Dewan Pengawas

MELVA NABABAN
Anggota Dewan Pengawas

ANALIA TRISNA
Ketua Umum

Rosalina Tanu Wijaya
Sekretaris

SHAKUNTALA YUSPITA
bendahara

Etty Suhaeti Hawes
Ketua bid. org. dan Keanggotaan

Ariestiya Dewi Takumansang
Ketua Bidang Advokasi

Yanti Nisro Corbett
Div. Research dan Data Base

Erni Breckwoldt
Divisi Fundraising